សាលារៀន

កម្មវិធី៖ ធ្វើការលើកម្មវិធីទាំងអស់របស់យើង
គោលដៅ៖ សហគមន៍សិល្បៈក្នុង និងក្រៅប្រទេសកម្ពុជា និងសហគមន៍សៀមរាប

heritage-hub-web

មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌគឺជាសាខារបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ វាគាំទ្រដល់បេសកកម្មធំទូលាយរបស់ CLA ។ ដើម្បីក្លាយជាសារធាតុនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរស់រវើកមួយដែលបំផុសគំនិតជំនាន់ថ្មី។ មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌផ្តោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងបេតិកភណ្ឌរស់នៅ – ការអនុវត្តន៍វប្បធម៌និងសិល្បៈដែលជាផ្នែកមួយនៃជីវិតមនុស្សចាប់ពីតន្ត្រីរហូតដល់ពិធីសាសនាសិប្បកម្មនិងសូម្បីតែអាហារនិងអន្តរកម្មសង្គម។ អាទិភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងគឺសិល្បៈទស្សនីយភាពប្រពៃណី។

មជ្ឈមណ្ឌល Heritage Hub ធ្វើការជាមួយនិងកម្មវិធី CLA ចំនួន 4 ដែលផ្តល់ការណែនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនាញគ្រប់ទីកន្លែងដែលគម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងបេតិកភណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភ័ណ្ឌមានតួនាទីនាំមុខគេលើគម្រោងដែលភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយខេត្តសៀមរាបនិងសិល្បៈសំដែងប្រពៃណី។

Heritage Hub Mission

We strengthen living arts and culture to bring cultural, creative and economic value to Cambodia, especially Siem Reap.

Our goals are:

  1. Make Siem Reap known in Cambodia and the region as a center for people who want to connect with Cambodia’s living heritage
  2. Ensure Cambodian artists in Siem Reap have the skills and opportunities they need to earn a sustainable living using their art skills
  3. Increase knowledge about Cambodia’s living heritage by providing training, funding, resources and networks to researchers, especially emerging Cambodian researchers
  4. Increase mutual understanding between people and awareness of shared by culture by facilitating artistic exchange and dialogue within Asia, especially the Mekong Region
  5. Keep the living arts relevant to Cambodia today, by encouraging creativity among traditional artists.

Get Involved:

The Heritage Hub Manager is SONG Seng. If you want to find out more, or learn how you can get involved in activities, contact him at seng@cambodianlivingarts.org.

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search