ការងារយើង៖ មូលនិធិដាំដុះ

កម្មវិធី៖ អភិវឌ្ឍន៍សិល្បៈ និងចំណេះដឹង បណ្ដាញ គោលនយោបាយវប្បធម៌
គោលដៅ៖ សិល្បករ និស្សិត អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសិល្បៈ អ្នកស្រាវជ្រាវ ក្រុមសហគមន៍

dam-dos-grant

មូលនិធិខ្នាតតូច ដាំដុះ សម្រាប់គម្រោង

ចាប់ទទួលពាក្យហើយ

យើង​បាន​បើក​ទទួល​ពាក្យ​ស្នើសុំ​មូល​និធិខ្នាតតូច “ដាំដុះ” សម្រាប់គម្រោង ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ត​ទៅ! មូលនិធិខ្នាតតូចដាំដុះសម្រាប់គម្រោង ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ គម្រោងសិល្បៈថ្មីៗ គម្រោងសហគមន៍ និងការងារស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ និងវប្បធម៌។ មូលនិធិនេះផ្តល់ការឧបត្ថម្ភចន្លោះពី ៥០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ២៥០០ ដុល្លារ។

ចាប់បើកទទួលពាក្យស្នើសុំពីថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ហើយបេក្ខជនជ័យលាភី នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅដើមខែធ្នូ។

ពាក្យស្នើសុំមូលនិធិដាំដុះចល័ត បើកទទួលពាក្យពេញមួយឆ្នាំ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង grants@cambodianlivingarts.org ឬទាក់ទង ០៩៣ ៥០៣ ៣៦០។

មូលនិធិ​នេះ បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​សិល្បករ និង​អ្នក​បម្រើការ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ ​និង​វប្បធម៌​ក្នុង​ការដឹកនាំ​ធ្វើ​គម្រោង​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មីៗ​ ក៏ដូចជា​ការ​ជួយ​ពង្រឹង​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន​តាម​រយៈ​ការ​ចូល​រួម​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្តាល សិក្ខា​សាលា និង​សន្និសីទ​ជាដើម។ យើង​មាន​បំណង​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ឱកាស​នានា​ដល់​សិល្បករ និង​ក្រុម​សិល្បករ​ធ្វើ​ការ​អភិវឌ្ឍវិស័យ​សិល្បៈ និង​វប្បធម៌​នៅ​កម្ពុជា ជាពិសេស​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ពុំ​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​ឱកាស​នេះ​ពី​មុន​មក។

មូល​និធិ​នេះ​មាន​ ២ ប្រភេទ – មូល​និធិ​សម្រាប់​គម្រោង និង​មូល​និធិ​ចល័ត។ មូល​និធិ​នេះ​សម្រាប់​គម្រោង​សិល្បៈ​ច្នៃប្រឌិត គម្រោង​សិល្បៈ​សហគមន៍ គម្រោង​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​សិល្បៈ និង​វប្បធម៌​នៅកម្ពុជា​។ មូល​និធិ​ចល័ត ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ចូល​រួម​កម្ម​វិធី​ទាក់​ទង​នឹង​សិល្បៈ និង​វប្បធម៌ ដូចជា​សិក្ខា​សាលា សន្និ​សីទ ការធ្វើ​និវាសន​ដ្ឋាន វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល និង​បេសកកម្មស្រាវ​ជ្រាវទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

ពាក្យស្នើសុំ មូលនិធិដាំដុះសម្រាប់គម្រោង ២០១៩ ទទួលពីថ្ងៃទី ៣០ សីហា ២០១៨ ដល់ ៣០ តុលា ២០១៨

ពាក្យស្នើសុំ មូលនិធិដាំដុះចល័ត បើកទទួលគ្រប់ពេល

Support us

follow us

Recent Posts

Start typing and press Enter to search