ការ​ងារ​​យើង​៖ រថយន្ត​តន្ត្រី​ទិព្វ​ខ្មែរ

កម្មវិធី៖ ធ្វើការលើកម្មវិធីទាំងអស់របស់យើង​

គោលដៅ៖ សហគមន៍សិល្បៈទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសកម្ពុជា និងសហគមន៍នៅសៀមរាប

khmer-magic-music-bus

រថ​យន្ត​តន្ត្រី​ទិព្វ​ខ្មែរ​មាន​បេសកកម្ម​នាំ​យក​តន្ត្រី​បុរាណ​ទៅ​កាន់​ភូមិ​នានា​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ជាពិសេស​តំបន់​ជន​បទ​ដាច់​ស្រយាល​ដែល​ពុំ​សូវ​មាន​ឱកាស​បាន​ទស្សនា​ផ្ទាំង​ទស្សនីយ​ភាព​។ រថ​យន្ត​តន្ត្រី​ទិព្វ​ខ្មែរ ជា​គម្រោង​ឯក​រាជ្យ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​លោក អាន ចន​ផន ជា​ស្ថាបនិក និង Steve RIEGE ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១២។ ពួក​គាត់​ធ្លាប់​បាន​ទស្សនា​ការសម្ដែង​របស់​តាហៃ​ នៅ​តំបន់​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​​ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ជ័យ និង​បាន​ឃើញ​អ្នក​ភូមិ​​ចេញ​មក​ស្ដាប់​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​បុរាណ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាលើក​ទីមួយ​ក្នុង​ជីវិត។ ដូច្នេះ​គម្រោង​រថយន្ត​តន្ត្រី​ទិព្វ​ខ្មែរ​ក៏ចាប់​ផ្ដើម​ឡើង​ដោយ​ចេញ​សម្ដែង​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ដោយ​មាន​អ្នក​នាង ថន សីម៉ា ដឹកនាំ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ គម្រោង​នេះ​បាន​ចេញ​សម្ដែង​គ្រប់​ខេត្ត​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

ហើយ​រថយន្ត​តន្ត្រី​ទិព្វ​បាន​ក្លាយ​ជា​កម្ម​វិធី​មួយ​របស់​អង្គការ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​អមតៈ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ ដូច្នេះ​យើង​អាច​ធ្វើការ​រួម​គ្នា​ដើម្បី​ពង្រីក​វិសាល​ភាព​ការងារ​ និង​ឱកាស​សម្ដែង​ផងដែរ។

ការ​សម្ដែង​បន្ទាប់​នឹងធ្វើ​ឡើង​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប ថ្ងៃ​ទី ២៣ និង​២៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ!

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search