ព្រឹត្តិការណ៍កំពុងកើតឡើង

ឱកាសការងារ

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកស្រលាញ់ចូលចិត្តសិល្បៈ នេះជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកហើយ។ យើងកំពុងស្វែងរក «អ្នកសម្របសម្រួល កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៌សិល្បៈ» ឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង។ លើសពីពាក្យថាការងារយើងជាក្រុមគ្រួសារមួយដែលកំពុងធ្វើការងារសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍សិល្បៈតាមរយៈការផ្តល់ឱកាស និងកសាងនិរន្តភាពសម្រាប់ សិល្បករ និងសហគមសិល្បៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចការងារជាច្រើនដែលយើងកំពុងប្រតិបត្តិ។ ដាក់ពាក្យមកឥឡូវនេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមានសម្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តួនាទីមួយនេះ។

គម្រោង & ឱកាស

កាលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍

មេសា-ឧសភា

បើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍សិល្បៈអមតៈអានចន ផន

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើល ទីនេះ.

ខែមករា

ខែកុម្ភៈ

១៦ កុម្ភៈ​ – ដំណើរទស្សនាចរណ៍រដូវវប្បធម៌ ការសម្តែងរបាំជនជាតិកួយ រដឺមស្រុកហៃ, ម៉ោង ៦-៧យប់ នៅប្រាសាទព្រះគោ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

១៩ កុម្ភៈ​ – ដំណើរទស្សនាចរណ៍រដូវវប្បធម៌ ការសម្តែងរបាំជនជាតិកួយ រដឺមស្រុកហៃ, ម៉ោង ៦-៧យប់ នៅបឋមសិក្សាពូរ តាំង ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី

 

ខែមីនា

បើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍សិល្បៈអមតៈ អានចន ផន

សីហា-តុលា

បើកទទួលពាក្យមូលនិធិដាំដុះខ្នាតតូចសម្រាប់គម្រោង

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើល ទីនេះ.

ខែមេសា

បើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍សិល្បៈអមតៈ អានចន ផន

ខែឧសភា

បើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍សិល្បៈអមតៈ អានចន ផន

២៧-២៨ ឧសភា៖ សិក្ខាសាលាអនឡាញៈ ការបញ្ចេញមតិច្នៃប្រឌិតក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងកម្ពុជា

ខែមិថុនា

ពេញមួយឆ្នាំ

បើកទទួលពាក្យមូលនិធិដាំដុះចល័ត

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើល ទីនេះ.

ខែកក្កដា

ខែសីហា

បើកទទួលពាក្យមូលនិធិដាំដុះខ្នាតតូចសម្រាប់គម្រោង

២-៦ សីហា៖ សិក្ខាសាលាតែងនិពន្ធរឿងល្ខោន

ខែកញ្ញា

បើកទទួលពាក្យមូលនិធិដាំដុះខ្នាតតូចសម្រាប់គម្រោង

ខែតុលា

បើកទទួលពាក្យមូលនិធិដាំដុះខ្នាតតូចសម្រាប់គម្រោង

ខែវិច្ឆិកា

ខែធ្នូ

ឱកាសការងារ

ពួកយើង​កំពុង​ស្វែង​រក ប្រធានផ្នែកហរិញ្ញវត្ដុ និងប្រតិបិត្តការណ៍  ដើម្បីជួយសំរួលការអភិវឌ្ឍន៍ និងតំរូវការរបស់អង្គការ សូមចូលមើល ព័ត៌មានបន្ថែម

បេក្ខជន​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍ សូម​ផ្ញើពាក្យ​មក​ឥឡូវនេះ។ ឈប់ទទួល​ពាក្យ ០៩ សីហា ២០២១។

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search