ទំនាក់ទំនង

contace

ការិយាល័យកណ្តាល

សិល្បៈខ្មែរអមតៈ
ផ្ទះលេខ ១២៨G៩ មហាវិថីសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ការិយាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

សិល្បៈខ្មែរអមតៈ
228 Park Ave. S. #49331
New York, NY 10003

ស្វាគមន៌គ្រប់សំនួររបស់អ្នក

សាកសួរព័ត៌មានទូទៅ៖

Tel (Cambodia): +855 (0)23 986 032
Tel (USA): +1 (844) 252-2787

Email: info@cambodianlivingarts.org

សាកសួរព័ត៌មានអំពីមូលនិធិផ្សេងៗ៖

Tel: +855 (0)23 986 032

ទូរស័ព្ទ +855 (0)23 986 032
Phone (USA): +1 (844) 252-2787

E-mail: info@cambodianlivingarts.org

ការិយាល័យកណ្តាល

សិល្បៈខ្មែរអមតៈ
ផ្ទះលេខ ១២៨G៩ មហាវិថីសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ការិយាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

សិល្បៈខ្មែរអមតៈ
228 Park Ave. S. #49331
New York, NY 10003

មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌ

សិល្បៈខ្មែរអមតៈ
ក្នុងវត្តរាជបូណ៌ ផ្លូវវត្តរាជបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក ខេត្តសៀមរាប

 

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search