២៤-២៥ កុម្ភៈ ល្ខោននិយាយ «ជម្រើសខ្ញុំ»

ល្ខោននិយាយ «ជម្រើសខ្ញុំ»

រ៉ាដា ដែលមានអាយុ ២៧ ឆ្នាំ សប្បាយចិត្តនឹងបែបរស់នៅរបស់ខ្លួន និងមិនដែលចង់កសាងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយ ហើយនាងរស់នៅដោយសេរីភាពនិងអាចពឹងលើខ្លួនឯងបាន ។ ដោយសារបែបនេះហើយ ទើបបានជាមានជម្លោះឥតឈប់ឈរជាមួយម្តាយរបស់ខ្លួន ដែលតែងតែបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនស្រី ហើយព្យាយាមរៀបចំល្បិចឱ្យនាងបានជួបជាមួយបុរស់ម្នាក់ ។ តើនៅទីបញ្ចប់ រ៉ាដា នឹងជ្រើសរើសអ្វី ?

ល្ខោននិយាយ និពន្ធដោយ៖ ពៅ ញាតា
ដឹកនាំដោយ៖ ពុំធារ៉ា ចិន្ដា
ជំនួយការដឹកនាំ៖​ ហ៊ួត សុខកន្និដ្ឋា

ពេលវេលា៖
៦:៣០-៧:៣០
យប់

តម្លៃ៖
២០០០០៛
(៥ ដុល្លារ)

ទីតាំង៖
វិទ្យាស្ថានបារាំង, No. 218, Keo Chea (St. 184), 12211 Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


ឧបត្ថម្ភទីតាំងដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖