In Archive, Knowledge Sharing & Networking

ការងារយើង៖ វេទិកាស្តីពីសិល្បៈអមតៈនៅក្នុងបរិបទក្រោយសង្គ្រាម

កម្មវិធី៖ ចំណោះដឹង បណ្ដាញ និងគោលនយោបាយវប្បធម៌
គោលដៅ៖ បុគ្គលដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការងារក្រោមបរិបទក្រោយសង្គ្រាម

laipcc-forum-image

វេទិកា​ស្តីពី​សិល្បៈ​អមតៈ​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​ក្រោយ​សង្គ្រាម៖ ការអនុវត្ត ភាពជាដៃគូ និងលទ្ធភាព ជា​លើក​ដំបូង​បង្អស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​១០ ដល់​ថ្ងៃទី ១២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦ យើង​បាន​នាំយក​សិល្បករ​ដែល​មាន​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ចំនួន​៥០​រូប​មក​ពី​ជុំវិញ​ពិភពលោក ដែល​ធ្វើការ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ និង​ស្តារ​វប្បធម៌​ឡើង​វិញ ភាព​រឹងមាំ​របស់​យុវជន និង​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​សង្គម។ វា​គឺជា​ឱកាស​តែ​មួយ​គត់​ដើម្បី​នាំ​យក​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​អន្តរជាតិ លើ​តួនាទី​សិល្បៈ​ក្នុង​ការ​បង្រួប​បង្រួម និង​បង្កើត​សន្តិភាព និង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​សិល្បករ​រស់នៅ​ក្នុង​បរិបទ​សង្គ្រាម និង​ក្រោយ​សង្គ្រាម។

 

សិក្ខាកាម​បាន​ពិភាក្សា​ពី​បទ​ពិសោធន៍ និង​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​យល់​ដឹង ការអនុវត្ត និង​ជំនឿ​របស់​ខ្លួន។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសហការជាមួយសិក្ខាសាលា Salzburg Global Seminar និងឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិ the Prince Claus Fund for Culture and Development. ។

សម្រង់សម្តី

“សិល្បៈ​គឺ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​ការ​ចងចាំ​នៅ​ក្នុង​សង្គម។ អ្វី​ដែល​ខ្ញុំទទួល​បាន​ពី​វេទិកា​នេះ គឺថា ករណី​នេះ​ប្រហែល​ជាកើត​មាន​​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក”។

Regula GATTIKER – Association Connact ប្រទេសស្វ៊ីស

“យើង​នាំ​យក​ភាព​ចម្រុះ​មក​ពី​កន្លែង​ផ្សេងៗ​គ្នា និង​វិធី​សាស្រ្ត​ដែល​ប្រើ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​យុត្តិធម៌ និង​សេរីភាព។”

Oussama RIFAHI – មូលនិធិអារ៉ាប់សម្រាប់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ ប្រទេសលីបង់

“វា​ជា​បទ​ពិសោធន៍​ពិសេស​មួយ​សម្រាប់​ខ្ញុំ ក្នុង​ការ​ជួប​ជាមួយ​សិក្ខា​កាម និង​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ខ្ញុំ​ពិត​ជា​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ចក្ខុវិស័យ/​មនុស្ស​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ជួប។ “

Tamar Jansasia – មន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកវប្បធម៌និងគ្រប់គ្រង រដ្ឋ Georgia

STATEMENT FROM LAIPCC FORUM 2016

“We, artists, educators, students, activists, managers and donors from twenty-two countries – participants of the Forum on Living Arts in Post-Conflict Contexts 2016, believe that arts and culture are an essential element of vital, open, and sustainable society.

The example of Cambodia, where the revival of arts and culture has played an essential role in the country’s rebirth after the devastation of the genocide, holds important lessons for our world.

Today, the death toll from violent conflicts around the world has increased significantly, and 1.5 billion people are threatened by violence or insecurity. Even in societies considered to be at peace, there are violations of human dignity and self-worth by economic and political structures and cultural and social systems.

Arts and culture have a humanizing capacity and a unique ability to promote tolerance, diversity, and social cohesion. The arts and participating in the arts allow healing of individuals and communities.

We urge all who value peace; social justice, freedom of expression, economic opportunity and individual dignity, to:

  • Advocate for cultural vitality as the fourth pillar of sustainable development
  • Protect artists and arts spaces, especially in conflict and post-conflict contexts, and
  • Improve access to arts throughout all societies, especially in conflict and post-conflict contexts.”

Support us

follow us

Recent Posts

Start typing and press Enter to search