រដូវវប្បធម៌ «ទង្វើថ្ងៃនេះ ផលតបស្នងថ្ងៃស្អែក»

កម្មវិធី «អំណានក្នុងអនាគត»

កាលវិភាគ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៦ មីនា

ម៉ោង៖ ៨:៣០-១០:០០ព្រឹក

ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា ខេត្តសៀមរាប

website12

អំពីកម្មវិធី


កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ សិល្បៈខ្មែរអមតៈបានប្រកាសជ្រើសរើស អត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ច្នៃប្រតិដ្ឋ ក្រោមប្រធានបទ ទង្វើថ្ងៃនេះ ផលតមស្នងថ្ងៃស្អែក។ យើងទទួលបានបេក្ខជនដាក់ពាក្យជាច្រើនសម្រាប់ស្នាដៃ អត្ថបទកំណាព្យ និងសំណេរ ហើយយើងបានជ្រើសរើសចំនួន ៤​ ស្នាដៃមកដាក់បង្ហាញក្នុងកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌។

អ្នកនិពន្ធដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទាំង ៤ នាក់នឹងអានស្នាដៃរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ហើយទស្សនិកជនមានឱកាសចូលរួមចែករំលែកចំណាប់អារម្មណ៌ និងសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកនិពន្ធផងដែរ។ បន្ថែមលើសពីនេះយើងនឹងមានឱកាសបានលឺអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេលើអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ច្នៃប្រតិដ្ឋ និងអនាគត។

សូមអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា៖

អុកចត្រង្គ” កន្យា ប៉ុបអែណេ

ចាបសំបុក” ស រ៉ាន់ដា

ផ្ទះកន្តាំងបីខ្នង» ជា តុងហៃ

Planet E” ឡាយ ឈុនយី

អានផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរប៉ុណ្ណោះ អានតាមអនឡាញជាភាសាខ្មែរ ហើយបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search