ការងារយើង: មហោស្រពតន្រ្តីបុរាណថ្មី

កម្មវិធី: មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌ
ផ្តោតលើ: ក្រុមតន្រ្តីករនៅកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ វៀតណាម និង ជប៉ុន

yaksao-repfest-2

មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌ នៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ មហោស្រពបុណ្យរួម លើកទី២ ពីថ្ងៃទី ៣​ ដល់ទី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌ ដែលជាសាខាមួយរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈប្រចាំខេត្តសៀមរាប ធ្វើការផ្តោតសំខាន់ លើការពង្រឹងសិល្បៈ និងវប្បធម៌ដែលកំពុងរស់នៅជាមួយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន។

បុណ្យរួម ជាវេទិកាមួយសម្រាប់តន្រ្តីករមកពីកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ វៀតណាម និងជប៉ុន ជួបគ្នា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នា ផ្តល់សិក្ខាសាលានិងការសម្តែង តន្ត្រីរបស់ពួកគេ ជូនដល់ទស្សនិកជន នៅខេត្តសៀមរាប។ បុណ្យរួម ផ្តោតសំខាន់លើតន្រ្តីបុរាណថ្មី ដែលជាស្នាដៃតន្ត្រីដែលបានបង្កើតថ្មី តាមរយៈការច្នៃប្រឌិតចេញពីទម្រង់ចាស់។

ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃដំបូងរបស់បុណ្យរួម ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ទី ៥ ខែកញ្ញា តន្រ្តីករនឹងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងតន្រ្តីករ​ និងតន្រ្តីករ។ រីឯរយៈពេលបួនថ្ងៃចុងក្រោយរបស់មហោស្រព ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ទី ៨​ ខែកញ្ញា តន្ត្រីករនឹងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងស្នាដៃតន្រ្តី​ ជាមួយទស្សនិកជនកម្ពុជា តាមរយៈ សិក្ខាសាលា វេទិកាពិភាក្សា និងការប្រគំតន្រ្តី នៅទីតាំងបីផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តសៀមរាប។

yaksao-repfest-2

Cambodian Living Arts’ Heritage Hub will host the second edition of REPfest from 3-8 September 2019. The Heritage Hub is CLA’s center in Siem Reap, which has the mission to share and strengthen the living heritage of Cambodia.

REPfest is a platform that brings musicians from Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam and Japan together, to meet, exchange and perform their artistic work both with each other and with audiences in Siem Reap. REPfest focuses on New Traditional Music – where artists build on their traditional cultural heritage to create new creative works.

During the first three days of REPfest from 3-5 September, the musicians will share their work with each other, in a series of closed exchange sessions. Over the second half of the festival, from 6-8 September, they will share and perform for the public, through workshops, discussions and concerts at three different venues in Siem Reap.

រៀបចំដោយ៖

hh-logo-color-for-website

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

asia-center-logo
repfest-photo
Save the date for REPfest KH

2017 REPfest

In October 2017, the Heritage Hub staged the first REPfest, which lasted three days and brought musicians from 6 Mekong and Asian countries to Siem Reap. The musicians shared experiences and cultures through workshops, conference sessions, informal exchanges and public performances. REPfest aims to inspire those taking part to develop their music creatively and to share it with new audiences, as well as to sow the seeds for future collaborations.

We hosted an international festival dedicated to world music, drawing artists from around Asia for three days of performances, workshops and forums. From 27-29 October 2017, we hosted artists and audiences at four venues in Siem Reap, including our Heritage Hub center.

This festival brought together artists from around Cambodia and Asia, with a focus on the Greater Mekong, allowing them to share their experiences and skills, and helping to sow the seeds for future collaboration in the region. With artists from a range of styles and backgrounds, REPfest aimed to inspire those taking part to develop their music creatively, and to share it with new audiences. As well as showcases and performances, there were exchange and improvisation workshops so that the artists could learn from each other, and public workshops where artists engaged with the audience on a more personal level. We presented REPfest with support from World Culture Open (WCO) and the Mekong Cultural Hub (MCH).

The REPfest 2017 artists were:
Medha

Medha (Cambodia)

An all-female drumming group from Siem Reap, Medha were formed in January 2017, when they created the piece ‘Soul of Victory Drum’. Their music explores traditional drumming, as well as their experiences of being women in Cambodia.

Kohei Nishikawa Japan

Kohei Nishikawa (Japan)

Kohei is an accomplished flutist, trained in both classical and traditional music. He was principal flutist of the Osaka Philharmonic Orchestra, and also plays traditional bamboo flutes that accompany Japanese classical dance.

Champasak Shadow Theater

Champasak Shadow Theater (Laos)

Champasak Shadow Theater accompany a film projection about Northern Laos in the 1920s with live music and sound effects – a unique blend of archive footage, music, vocalists, and puppeteers, drawing on ancient cultural traditions from Laos.

Law Ka Nat

Law Ka Nat (Myanmar)

Law Ka Nat comprises some of the most skilled traditional musicians from Myanmar’s Anyar region, all of whom lead their own groups. They creatively reinterpret ancient Myanmar music for the audiences of today

ĐÔNG KINH CỔ NHẠC

Đông Kinh Cổ Nhạc (Vietnam)

Đông Kinh Cổ Nhạc, meaning ‘The Ancient Music Group of Tonkin’, is a group of artists, traditional singers, musicians and Vietnamese culture lovers with a passion for the conservation of Vietnamese traditional music.

Yaksao

Yaksao (Cambodia)

The members of Yaksao each have a background in traditional Cambodian music, but came together earlier this year to create new music, based on traditional roots. They compose original music with a uniquely Cambodian feel.

REGISTER NOW TO JOIN WORKSHOPS WITH THE ARTISTS: Click to download the information pack 

Friday 27 October Saturday 28 October Sunday 29 October
10.30am-12pm

REPfest Forum

Center for Khmer Studies

2pm-3pm Public Workshops

Heritage Hub

– Kohei Nishikawa
(Japan)

Krousar Thmey

– Medhā
(Cambodia)

Sala Thaom Chas

– Champasak
Shadow Theater
(Laos)

Public Workshops

Heritage Hub

– Law Ka Nat
(Myanmar)

Krousar Thmey

– Đông Kinh Cổõ
Nhạąc (Vietnam)

Sala Thaom Chas

– Yaksao
(Cambodia)

 

7pm-8.30pm Performance

Krousar Thmey

– Medhā
(Cambodia)
– Đông Kinh Cổõ
Nhạąc (Vietnam)

Heritage Hub

– Kohei Nishikawa
(Japan)
– Law Ka Nat
(Myanmar)
– Yaksao
(Cambodia)

Performance

Krousar Thmey

– Medhā
(Cambodia)
– Đông Kinh Cổõ
Nhạąc (Vietnam)

Heritage Hub

– Kohei Nishikawa
(Japan)
– Law Ka Nat
(Myanmar)
– Yaksao
(Cambodia)

Closing Performance

Heritage Hub

– Arn Chorn Pond,
Seyma Thon &
Thuch Savang
(Cambodia)

Sala Thoam Chas

– Champasak
Shadow Theater
(Laos)

All events are free admission.

Registration will be required in advance for the REPfest Forum and the Public Workshops – details will follow here.

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search