កោ បូរិនប្រធានផ្នែកវប្បធម៌នៅ វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា

    បូរិន ​បាន​បំពេញ​ការងារ​នៅ IFC តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០០៦ មក​ម្ល៉េះ។ គាត់​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​ការ​សម្រប​សម្រួល​កម្មវិធី​វប្បធម៌ ការតាំង​ពិព័រណ៍ ការសម្តែង សន្និសីទ ការ​បញ្ចាំង​ភាពយន្ត និង​មហោស្រព​ផ្សេងៗ ។ គាត់​នៅ​តែ​មាន​បំណង​ចង់​បន្ត​ធ្វើការ​នៅ IFC និង​បន្តការ​រៀបចំ​សកម្មភាព​វប្បធម៌ គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ និង​មាន​គុណ​តម្លៃ​សម្រាប់​មហាជន​ដែល​រស់​នៅ​​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

    Start typing and press Enter to search