ជា សុភាពនាយកប្រតិបត្តិ ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ធនធាន​សោត​ទស្សន៍បុប្ឆាណា

    សុភាព គឺ​ជា​ប្រវត្តិ​វិទូ និង​ជានាយក​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ធនធាន​សោត​ទស្សន៍ បុប្ឆាណា គាត់​បម្រើ​ការងារ​នៅទីនោះ​អស់​រយៈ ពេល​​ជាង​​​មួយ​ទសវត្សរ៍​មក​ហើយ។ គាត់​បាន​រៀបចំ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​វប្បធម៌ បង្កើត​មហោស្រព​ភាពយន្ត និង​រៀបចំ​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍ផ្សេងៗ។​​ គាត់​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ជាពិសេស​ទៅលើ​តួនាទី​សិល្បៈ​ក្នុង​ការឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​សង្គម ។

    Start typing and press Enter to search