អេឡែន វាលស្ថាបនិក SAMAY.TV

    អេឡែន បាន​បង្កើត​ប៉ុស្តិ៍​ទូរ​ទស្សន៍​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីន​ធឺណេត​ដំបូង​គេ​បង្អស់​នៅ​កម្ពុជា មាន​ឈ្មោះ​ថា SAMAY.TV ដែល​មាន​បេសកកម្ម​ផ្តល់​ជូន​នូវ​កម្មវិធី​កម្សាន្ត និង​មាន​ប្រយោជន៍ ដើម្បី​​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត និង​ពង្រីក​ចំណេះ​ដឹង​ទស្សនិកជន។ គាត់​មាន​មហិច្ឆិតាធ្វើឲ្យ SAMAY.TV ក្លាយ​ជា​វេទិកា​ដំបូង​គេ ដែល​ធ្វើ​ការ​លើកកម្ពស់​ខ្លឹមសារ​មាតិកា​វីដេអូ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​រួម​មាន​កម្មវិធី​សិល្បៈ និង​វប្បធម៌។

    Start typing and press Enter to search