១០-១១ កុម្ភៈ របាំសហសម័យ «ក្លាយ»

របាំសហសម័យ «ក្លាយ»


ក្លាយគឺជាស្នាដៃថ្មីមួយនិយាយអំពី ទម្រង់ល្ខោនខោល បូកបញ្ចូលជាមួយនិងគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋថ្មី ដែលពឹងផ្នែកទៅលើទម្រង់សហសម័យ ដែលមានចលនា​ក្បាច់របាំ ភ្លេង កាយវិការតាមបែបច្នៃប្រតិដ្ឋ ហើយស្នាដៃនេះបានពឹងផ្អែកទៅលើគំនិត ក្នុងការសាកល្បងបង្កើតថ្មី ស្វែងរកនូវវិធី និងគុណតំលៃបន្ថែមនៃមូលដ្ឋានក្បាច់បុរាណខ្មែរ ល្ខោនខោល ដើម្បីធ្វើការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។​

ដឹកនាំដោយនិងតំឡើងដោយ៖ ចេក សាំងថន

ពេលវេលា៖
៦:៣០-៧:៣០
យប់

តម្លៃ៖
២០០០០៛
(៥ ដុល្លារ)

ទីតាំង៖
វិទ្យាស្ថានបារាំង, No. 218, Keo Chea (St. 184), 12211 Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


ឧបត្ថម្ភទីតាំងដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖