កម្មវិធីរថយន្តតន្រ្តីទិព្វខ្មែរ

រថយន្តតន្រ្តីទិព្វខ្មែរ មានបេសកកម្មនាំតន្ត្រីបុរាណទៅកាន់ភូមិនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសនៅតាមជនបទ ដែលសិល្បៈទស្សនីភាពមិនដែលទៅដល់។ រថយន្តតន្រ្តីទិព្វខ្មែរបានចាប់ផ្តើមជាគម្រោងឯករាជ្យមួយដែលចាប់ផ្តើមដោយស្ថាបនិករបស់យើង អាន ចនផន និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ Steve RIEGE ក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ ពួកគេបានមើល ព្រឹទ្ធាចារ្យ ម៉ុន ហៃ លេងនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ ហើយបានឃើញអ្នកភូមិដែលចេញមកស្តាប់។ នេះជាការឃើញការសម្តែងផ្ទាល់នៃតន្ត្រីប្រពៃណីរបស់ពួកគេជាលើកដំបូង។ ពួកគេបានចាប់ផ្តើមមានឡានក្រុង ហើយធ្វើសកម្មភាពនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា​ដែលដឹកនាំដោយ ថន សីម៉ា។

រថយន្តតន្រ្តីទិព្វខ្មែរបានក្លាយជាកម្មវិធីរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដូច្នេះយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេ និងបង្កើនឱកាសក្នុងការសម្តែងរបស់ពួកគេ។