៣-៤ កុម្ភៈ ល្ខោនបុរាណ «លិនថោង»

ល្ខោនបុរាណ «លិនថោង»

ព្រះអង្គម្ចាស់ លិន ថោង បានចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធជាមួយនឹងព្រះនាង ខ្លាំ ភូ ដែលជាបុត្រីរបស់ អកលយក្ស ជាស្តេចនៃនគរយក្ស ។ នៅពេលស្តេចយក្សប្រមើលទតឃើញថា ហាក់មានអ្វីមួយចម្លែក ហើយព្រមទាំងដឹងពីរឿងស្នេហារបស់បុត្រីនិងព្រះអង្គ លិន ថោង ដែលជារឿងគួរឱ្យអាម៉ាស់ដល់នគរ ស្តេចយក្សក៏ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ លិន ថោង ។

ប្រធានដឹកនាំសិល្បករ៖ ពុំ សុខឃីម
សម្របសម្រួលបច្ចេកទេសសិល្បៈ៖ ណម ណារីម

ពេលវេលា៖
៦:៣០-៧:៣០
យប់

តម្លៃ៖
២០០០០៛
(៥ ដុល្លារ)

ទីតាំង៖
វិទ្យាស្ថានបារាំង, No. 218, Keo Chea (St. 184), 12211 Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia

How to book the ticket:


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


ឧបត្ថម្ភទីតាំងដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖