កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ឆ្នាំ ២០២៣ «តែឯង តែយើង»

អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈប្រារព្ធកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ជាទៀងទាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ ដោយរួមមានការសម្តែង សិក្ខាសាលា ការតាំងពិព័រណ៍ និងកិច្ចពិភាក្សាដែលដាក់បង្ហាញរយៈពេល ២​​​ ទៅ ៣ ខែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្ត។ កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ឆ្នាំ​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​រាធានីភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែ​កុម្ភៈ និង​មីនា។ ហើយសកម្មភាពខ្លះទៀតនឹងត្រូវបានអញ្ជើញយកទៅចូលរួមដំណើរទស្សនាចរក្នុងអំឡុងខែមីនា ដែលរួមមានខេត្តព្រះវិហារ កំពង់ធំ សៀមរាប និងប៉ៃលិន។

ប្រធានបទរដូវវប្បធម៌ឆ្នាំនេះ «តែឯង, តែយើង» នឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលម្នាក់ៗ បទរិបទសង្គម សម្ពាធ និងផលប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចេញមតិ និងភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ។ កម្មវិធីនឹងធ្វើឡើងនៅបួនទីតាំងផ្សេងគ្នារួមមាន៖ វិទ្យាស្ថានបារាំង អង្គការមិត្តសំឡាញ់, សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងសាលាសម្តែង។

ការសម្តែងសិល្បៈទស្សនីយភាព​ទាំងអស់​នឹង​រៀបចំឡើង​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បារាំង​​។ សំបុត្រមានលក់នៅលើទំព័រហ្វេកបុករបស់ រីកសាយ ឬនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងផ្ទាល់។ សំបុត្រតម្លៃ ៥ ដុល្លារ។ ទំនាក់ទំនង៖ 010653789/093875938.

កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌នៅទីក្រុងភ្នំពេញ


ទស្សនាចរកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


ឧបត្ថម្ភទីតាំងដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖