កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ឆ្នាំ ២០២៣ «តែឯង តែយើង»

អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈប្រារព្ធកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ជាទៀងទាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ ដោយរួមមានការសម្តែង សិក្ខាសាលា ការតាំងពិព័រណ៍ និងកិច្ចពិភាក្សាដែលដាក់បង្ហាញរយៈពេល ២​​​ ទៅ ៣ ខែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្ត។ កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ឆ្នាំ​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​រាធានីភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែ​កុម្ភៈ និង​មីនា។ ហើយសកម្មភាពខ្លះទៀតនឹងត្រូវបានអញ្ជើញយកទៅចូលរួមដំណើរទស្សនាចរក្នុងអំឡុងខែមីនា ដែលរួមមានខេត្តព្រះវិហារ កំពង់ធំ សៀមរាប និងប៉ៃលិន។

ប្រធានបទរដូវវប្បធម៌ឆ្នាំនេះ «តែឯង, តែយើង» នឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលម្នាក់ៗ បទរិបទសង្គម សម្ពាធ និងផលប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចេញមតិ និងភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ។ កម្មវិធីនឹងធ្វើឡើងនៅបួនទីតាំងផ្សេងគ្នារួមមាន៖ វិទ្យាស្ថានបារាំង អង្គការមិត្តសំឡាញ់, សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងសាលាសម្តែង។

ការសម្តែងសិល្បៈទស្សនីយភាព​ទាំងអស់​នឹង​រៀបចំឡើង​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បារាំង​​។ សំបុត្រមានលក់នៅលើទំព័រហ្វេកបុករបស់ រីកសាយ ឬនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងផ្ទាល់។ សំបុត្រតម្លៃ ៥ ដុល្លារ។ ទំនាក់ទំនង៖ 010653789/093875938.

កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌នៅទីក្រុងភ្នំពេញ


 • ថ្ងៃទី ២៥ កុម្ភៈ បាឋកថា និងល្ខោនវេទិកា «ខ្ញុំមិនមែនជាក្រណាត់ស»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ៤ មីនា សិក្ខាសាលាចលនារាំបែបច្នៃប្រឌិត «មនុស្សគ្រប់រូបមានតម្លៃស្មើគ្នា»

  Read more
 • ១៨ កុម្ភៈ អំណាន «អក្សរសិល្ប៌ច្នៃប្រតិដ្ឋ»

  Read more
 • ១០-១១ កុម្ភៈ របាំសហសម័យ «ក្លាយ»

  Read more
 • ១៨​ មករា កិច្ចពិភាក្សា «នគរូបនីយកម្ម និងអត្តសញ្ញាណ/បេតិកភណ្ឌ»

  Read more
 • ៣-៤ កុម្ភៈ ល្ខោនបុរាណ «លិនថោង»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ៣-៤ មីនា ស្នដៃឌីជីថល «ភ្នែកម្នាស់-III» & របាំសហសម័យ «ដូចគ្នា ដូចគ្នា»

  Read more
 • ៣-៤ កុម្ភៈ ល្ខោនបុរាណ «លិនថោង»

  Read more
 • ១៦ និង​ ១៨ កុម្ភៈ តន្រ្តីសហសម័យ «សំឡេង»

  Read more
 • ២៤-២៥ កុម្ភៈ ល្ខោននិយាយ «ជម្រើសខ្ញុំ»

  Read more
 • ៤-៥ កុម្ភៈ ល្ខោនអានរឿង រទេះរុញដួងចិត្ត តាក់ស៊ីវាល់លាន និង កិច្ចប្រជុំ

  Read more
 • ១១ កុម្ភៈ សិក្ខាសាលាគំនូរនិងតន្រ្តី ស្តីពីការផ្សះផ្សារ

  Read more

ទស្សនាចរកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌


 • ថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, សិក្ខាសាលាគំនូរនិងតន្រ្តី «ការផ្សះផ្សារ»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ១៨-១៩ ខែមីនា ខេត្តប៉ៃលិន, ល្ខោនបុរាណ «លិន ថោង»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ២១-២២ ខែមីនា ខេត្តប៉ៃលិន, ល្ខោនបុរាណ «លិន ថោង»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ២៦-២៧ ខែមីនា ខេត្តកំពង់ធំ, របាំសហសម័យ «ក្លាយ»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ២៦-២៧ មីនា ខេត្តកំពង់ធំ, ស្នាដៃឌីជីថល «ភ្នែកម្នាស់-III»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ២៦-២៧ មីនា ខេត្តកំពង់ធំ, អំណាន «អក្សរសិល្ប៌ច្នៃប្រតិដ្ឋ»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ២៩-៣០ ខែមីនា ខេត្តព្រះវិហារ, របាំសហសម័យ «ក្លាយ»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ២៩-៣០ មីនា ខេត្តព្រះវិហារ, ស្នាដៃឌីជីថល «ភ្នែកម្នាស់-III»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ១៣-១៤ មីនា ខេត្តព្រះវិហារ, ល្ខោននិយាយ «ជម្រើសខ្ញុំ»

  Read more
 • ថ្ងៃទី ១០-១១ មីនា ខេត្តកំពង់ធំ, ល្ខោននិយាយ «ជម្រើសខ្ញុំ»

  Read more