១១ កុម្ភៈ សិក្ខាសាលាគំនូរនិងតន្រ្តី ស្តីពីការផ្សះផ្សារ

សិក្ខាសាលា «គំនូរនិងតន្រ្តី ស្តីពីការផ្សះផ្សារ»

សិល្បករដែលមានគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋពីររូប នឹងរួមបង្កើតជាសិក្ខាសាលាមួយ ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកអាចចូលរួមការធ្វើពិសោធតន្ត្រីនិងការគូរគំនូរផ្ទាល់ជាមួយគ្នា ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងអំពីការស្រលាញ់ខ្លួនឯងនិងការរើសអើងក្នុងសង្គមខ្មែរ ។

សហដឹកនាំដោយ៖
រី មុន្នីសុវណ្ណយ៉ា (ហ្វីយ៉ា)-សិល្បករគូររូប
រស់ សុគន្ធា (ណាល់)-តន្រ្តីករ

ពេលវេលា៖
៣:០០-៤:៣០
ល្ងាច

តម្លៃ៖
ចូលរួមដោយសេរី

ទីតាំង៖
អង្គការមិត្តសំឡាញ់, 215, Street 13, Sangkat Chey Chumneas Khan Daun Penh, Phnom Penh


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


ឧបត្ថម្ភទីតាំងដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖