ថ្ងៃទី ២៩-៣០ ខែមីនា ខេត្តព្រះវិហារ, របាំសហសម័យ «ក្លាយ»

ក្លាយគឺជាស្នាដៃថ្មីមួយនិយាយអំពី ទម្រង់ល្ខោនខោល បូកបញ្ចូលជាមួយនិងគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋថ្មី ដែលពឹងផ្នែកទៅលើទម្រង់សហសម័យ ដែលមានចលនា​ក្បាច់របាំ ភ្លេង កាយវិការតាមបែបច្នៃប្រតិដ្ឋ ហើយស្នាដៃនេះបានពឹងផ្អែកទៅលើគំនិត ក្នុងការសាកល្បងបង្កើតថ្មី ស្វែងរកនូវវិធី និងគុណតំលៃបន្ថែមនៃមូលដ្ឋានក្បាច់បុរាណខ្មែរ ល្ខោនខោល ដើម្បីធ្វើការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។​

របាំសហសម័យ ដឹកនាំដោយនិងតំឡើងដោយ៖ ចេក សាំងថន

ពេលវេលា៖
៧:០០-១០:០០
យប់

តម្លៃ៖
ចូលរួមដោយសេរី

ទីតាំងទី ១ ថ្ងៃទី ២៩៖ វិទ្យាល័យព្រះខ័នតាសែង ភូមិស្វាយ ឃុំរណសិរ្ស ស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ

ទីតាំងទី ២ ថ្ងៃទី ៣០៖ អនុវិទ្យាល័យសង្គមថ្មី ភូមិព្រះធាតុឃុំចំរើន ស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖