ថ្ងៃទី ១០-១១ មីនា ខេត្តកំពង់ធំ, ល្ខោននិយាយ «ជម្រើសខ្ញុំ»

ល្ខោននិយាយ «ជម្រើសខ្ញុំ»

រ៉ាដា ដែលមានអាយុ ២៧ ឆ្នាំ សប្បាយចិត្តនឹងបែបរស់នៅរបស់ខ្លួន និងមិនដែលចង់កសាងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយ ហើយនាងរស់នៅដោយសេរីភាពនិងអាចពឹងលើខ្លួនឯងបាន ។ ដោយសារបែបនេះហើយ ទើបបានជាមានជម្លោះឥតឈប់ឈរជាមួយម្តាយរបស់ខ្លួន ដែលតែងតែបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនស្រី ហើយព្យាយាមរៀបចំល្បិចឱ្យនាងបានជួបជាមួយបុរស់ម្នាក់ ។ តើនៅទីបញ្ចប់ រ៉ាដា នឹងជ្រើសរើសអ្វី ?

ល្ខោននិយាយ និពន្ធដោយ៖ ពៅ ញាតា
ដឹកនាំដោយ៖ ពុំធារ៉ា ចិន្ដា
ជំនួយការដឹកនាំ៖​ ហ៊ួត សុខកន្និដ្ធា

ពេលវេលា៖
៧:៣០-១០:០០
យប់

តម្លៃ៖
ចូលរួមដោយសេរី

ទីតាំងទី ១ ថ្ងៃទី ១០ មីនា៖ វិទ្យាល័យហុនសែនសណ្តាន់ ភូមិសណ្តាន់ ឃុំសណ្តាន់ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ

ទីតាំងទី ២ ថ្ងៃទី ១១ មីនា៖ វត្តតាំងក្រសៅ ភូមិតាំងក្រសៅ ឃុំតាំងក្រសៅ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖