ថ្ងៃទី ១៣-១៤ មីនា ខេត្តព្រះវិហារ, ល្ខោននិយាយ «ជម្រើសខ្ញុំ»

ល្ខោននិយាយ «ជម្រើសខ្ញុំ»

រ៉ាដា ដែលមានអាយុ ២៧ ឆ្នាំ សប្បាយចិត្តនឹងបែបរស់នៅរបស់ខ្លួន និងមិនដែលចង់កសាងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយ ហើយនាងរស់នៅដោយសេរីភាពនិងអាចពឹងលើខ្លួនឯងបាន ។ ដោយសារបែបនេះហើយ ទើបបានជាមានជម្លោះឥតឈប់ឈរជាមួយម្តាយរបស់ខ្លួន ដែលតែងតែបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនស្រី ហើយព្យាយាមរៀបចំល្បិចឱ្យនាងបានជួបជាមួយបុរស់ម្នាក់ ។ តើនៅទីបញ្ចប់ រ៉ាដា នឹងជ្រើសរើសអ្វី ?

ល្ខោននិយាយ និពន្ធដោយ៖ ពៅ ញាតា
ដឹកនាំដោយ៖ ពុំធារ៉ា ចិន្ដា
ជំនួយការដឹកនាំ៖​ ហ៊ួត សុខកន្និដ្ធា

ពេលវេលា៖
៧:៣០-១០:០០
យប់

តម្លៃ៖
ចូលរួមដោយសេរី

ទីតាំងទី ១ ថ្ងៃទី ១៣ មីនា៖ អនុវិទ្យាល័យថ្នល់កោង ភូមិថ្នល់កោង ឃុំរំដោះ ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ

ទីតាំងទី ២ ថ្ងៃទី ១៤ មីនា៖ សាលាអប់រំកំរិតមូលដ្ធានត្រពាំងទន្ទឹម ភូមិត្រពាំងទន្ទឹម ឃុំរម្យទម្យ ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖